Начало Общи условия за игра

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА „СПЕЧЕЛИ С CONTOUR ВАУЧЕР ЗА 300 ЛВ. И ОЩЕ МНОГО ИЗНЕНАДИ”

 

1. Организатор на Играта е Контур Онлайн ООД, ЕИК 204296082, ДДС№ BG204296082, адрес на управление: гр. София, ул. Одрин 77 ет.1, наричан по-долу Contour или Организатор.

2. Участници - в игграта може да участва всяко физическо лице, навършило 18 години, с изключение на лица, работещи за Контур Онлайн ООД, както и техни преки родственици, включително: деца, родители, братя, сестри, съпрузи и т.н.

3. Територия - играта се провежда единствено в Интернет, чрез Facebook страницата Contour Second Hand с опцията Messenger – автоматично генериран разговор със зададени предварително опции.

4. Правила на Играта

4.1. Всеки потребител на Facebook, отговарящ на условията от т.2, има правото да участва в Играта.

4.2. За да участват в Играта за награди, потребителите трябва да се регистрират, като впишат своя имейл адрес в автоматично генерирания разговор в Messenger и приемат условията по GDPR.

4.2.1. С регистрацията си в Играта, участниците автоматично се включват в томбола за Голямата награда: ваучер на стойност 300 лв. за пазаруване в https://contour.bg/ .

4.2.2. Механизъм за получаване на Малка Награда: за първите трима успешно поканени Facebook приятели (с опцията Изпрати играта и Share от автоматично генерирания разговор в Messenger, след което поканеният приятел също се регистрира за участие в Играта), участниците печелят автоматично и еднократно Малка награда: ваучер на стойност 20 лв. за пазаруване в https://contour.bg/ при следващата си поръчка, при условие, че артикулите в нея са на стойност минимум 60 лв (т.е. без да се включва доставка).

4.3. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участници при констатирани нарушения.

4.4. Участието в Играта е доброволно. Участникът може да се откаже от участие по всяко време на своя отговорност.

5. Период на валидност на Играта

Активният период за участие, в който потребителите могат да се включат в Играта, започва в 00:00:01 часа на 26.02.2019г. и продължава до 23:59:59 часа на 10.03.2019г.

6. Награди

6.1 Всеки регистриран участник има шанс да спечели следните Награди: Голяма награда, Малка награда, Утешителна награда.

6.2. Голямата награда е един брой ваучер на стойност 300 лв. за пазаруване в онлайн магазина https://contour.bg/ .

6.2.1. Голямата награда се печели на томболен принцип (със специален софтуер) измежду всички регистрации от участниците.

6.2.2. Ваучерът е виртуален и се предоставя на спечелилия участник чрез специално генериран личен код, изпратен му по имейл.

6.2.3. Ваучерът може да се ползва единствено наведнъж и еднократно при една поръчка от https://contour.bg/, - независимо от броя поръчани артикули, стига общата сума на поръчката да е поне 300 лв

6.2.4. При ползване на ваучера за покупка от https://contour.bg/, в случай, че сумата на поръчката е по-малка от 300 лв., Организаторът не дължи връщане на пари за допълване на сумата до 300 лв.

6.2.5. Участникът няма право да замени или върне поръчката си, за която е ползвал получения ваучер на стойност 300 лв.

6.2.6 Ваучера не може да се изпозлва за заплащане на доставка.

6.3. Малки награди – ваучери на стойност 20 лв. за пазаруване в онлайн магазина https://contour.bg/ важат за следваща поръчка над 60 лв.

6.3.1. Малките награди са неограничен брой, но всеки участник, отговарящ на условията, може да получи не повече от една малка награда.

6.3.2. Всеки участник, поканил успешно 3 (трима) свои приятели да се включат в Играта, автоматично еднократно получава една малка награда – един ваучер на стойност 20 лв..

6.3.3.. Ваучерът е виртуален и се предоставя на спечелилия участник чрез специално генериран личен код, изпратен по имейл.

6.3.4. Ваучерът може да се ползва единствено наведнъж и еднократно при една поръчка от https://contour.bg/, независимо от броя поръчани артикули, стига общата сума на поръчката да е поне 60 лв.

6.3.5. С прилагането на ваучера (специално генерирания личен код) при поръчката за минимум 60 лв. от https://contour.bg/, от крайната сума за плащане се изваждат 20 лв. в полза на притежателя на ваучера.

6.3.6. Участникът няма право да замени или върне поръчката си, за която е ползвал получения ваучер на стойност 20 лв.

6.3.6 Ваучера не може да се изпозлва за заплащане на доставка.

6.4. Утешителни награди – след края на играта всички участници, регистрирани в играта, получават специален код за 10% отстъпка от следващата си поръчка на https://contour.bg/ .

7. Получаване на наградите

7.1. Наградите се предоставят по имейл на предоставения от участника имейл адрес до 15 минути след спечелването им.

7.1.1. Голямата награда се получава в деня на изтеглянето и на томболен принцип, т.е. в деня след края на играта.

7.1.2. Малките награди се получават в деня, в който всеки индивидуален участник генерира трима успешно поканени Facebook приятели (т.е. поканени от него с бутон Share и регистрирани за участие в Играта).

7.1.3. Утешителните награди се получават в деня след края на играта от всички регистрирани за играта участници.

7.2. Наградите са под формата на генериран личен код за отстъпка, съответно: за 300 лв. (Голяма награда), за 20 лв. (малки награди), за 10% (утешителни награди).

8. Ползване на наградите

8.1. Наградите се осигуряват от Контур Онлайн ООД и важат единствено за пазаруване в https://contour.bg/

8.2. Не се допуска размяна награда от Играта за паричната й равностойност или други изгоди.

8.3. Наградите са лични и не се допуска предоставянето на награда от Играта за ползване от други лица.

8.4. Наградите са валидни в рамките на 2 седмици след края на играта. В случай, че спечелилите участници не направят поръчка в сайта https://contour.bg/ до 24.03.2019г. включително, губят правото си да използват ваучерите за отстъпка.

8.5. Наградите не могат да се комбинират с други кодове за отстъпка.

8.6. Наградите важат за пазаруване на всички налични артикули в магазин https://contour.bg/

9. Прекратяване на играта

9.1 Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време в случай на материални злоупотреби, нарушение на настоящите Общи условия или законодателството на Република България, както и при настъпване на форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и Организаторът не носи каквато и да била отговорност за вреди, претърпени от участниците или трети лица, поради прекратяване на Играта.

92 Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по свое усмотрение.

10. Отговорност

10.1. Организаторът не носи отговорност пред участниците, включително за предоставяне на награди, в случаите на установено некоректно генерирани точки в Играта.

10.2. Организаторът не носи отговорност, в случай че наградените са възпрепятствани да вземат своите награди.

10.3. При възникването на евентуални спорове те ще бъдат решавани в духа на добрия тон и в рамките на Българското законодателство.

11. GDPR регламент

11.1. С включването си в Играта, всеки участник се съгласява КОНТУР ОНЛАЙН ООД да обработва неговия имейл съгласно своята политика за защита на личните данни за следните цели:

- Да получава информационен бюлетин за нови продукти, промоции и събития на посочения имейл.

- Да му бъдат показвани индивидуализирани рекламни съобщения за продукти на КОНТУР ОНЛАЙН ООД, когато посещава партньорски социални платформи и интернет страници, както и да получавам информация във Facebook Messenger

11.2. Всеки участник има неотменимото право да се откаже по всяко време, чрез изписване на думата STOP.

12. Спорове

12.1. Всеки спор между Организатора и участниците в Играта се решава по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

13. Допълнителни разпоредби

13.1. Участниците приемат и се задължават да спазват настоящите Общи условия.

13.2. Настоящите Общи условия се публикуват на https://contour.bg/promocii и са достъпни през целия период на валидност на Играта.

13.3. Организаторът има право по всяко време да измени и допълни настоящите Общи условия. Всички изменения и допълнения влизат в сила от момента на публикуването им на https://contour.bg/.

13.4. Повече информация може да бъде получена на телефон: 0889 30 30 31 (работно време от понеделник до петък, от 08:00 ч. до 17:00 ч.)